open dialog

        

open dialogExactSeek: Relevant Web Search

   Международная общественная благотворительная организация
Комитет "Открытый международный диалог"
 
07.06.2017 .
вместе мы можем изменить нашу жизнь. в мире путем и борьба с бедностью в современном мире.


Как дарить подарки и напрямуюКОМД
 


 

 

Новости и архивы

Vi har vetenskapliga studier, Vi har volontärer utplacerade i världen, och Våra partnerorganisationer är en ovärderlig del av detta arbete, då de är vår enda källa till den lokala kunskap och information som behövs för att bestämma hur förändringsarbetet ska se ut. Genom att analysera den lokala kunskap vi får från våra volontärer och breda relationer partnerorganisationer genom en regional lins, tror vi att civilsamhället i alla våra verksamhetsländer kommer att gynnas och växa sig ännu starkare.:

 • июня
  07

  «Невидимые дети» Ногинска: беженцам из Сирии отказывают в образовании

  В унизительном положении оказались 45 детей из Сирии, семьи которых проживают в данный момент в Ногинске. Из-за недооформленных документов их отказываются принимать в местные школы и включать в образовательный процесс региона. Несколько месяцев назад сирийский журналист Муиз Абу Алдждаил снял небольшой частный коттедж в городе, где попытался самостоятельно организовать для этих детей хотя бы курсы арабского языка, а также привлечь внимание общественных организаций к проблеме обучения детей беженцев.    Редакция ИА REGNUM1 июня 2015

  dag och datum 07.06 | 01:00pm

 • De flesta utvecklingsländer är resursfördelningen ojämn, befolkningen mycket ung, fattigdomen utbredd, och hiv-prevalensen är bland de högsta i världen. Civilsamhället står inför stora utmaningar.

  Kommittén"Öppna internationella dialogen" arbetar huvudsakligen inom tre temaområden:

  1- Humanitärt bistånd :
  Epidemiska sjukdomar, och även nya och rättigheter (SRHR)
  Naturresurser, mat och handel
  Arbets- och levnadsvillkor och Skydd av mänskliga rättigheter
  2- Kulturutbyte
  3- Stödja barns utbildnings- och utvecklingsprojekt

  Alla våra partnerorganisationer arbetar på något sätt inom dessa temaområden, och tillsammans försöker vi uppnå en rättvis värld.

 • июня
  07

  Почему мы потерпели неудачу И какой урок для нас в будущем?

  в 2013 год!. Мы попытались помочь сирийским беженцам, где они живут в лагерях беженцев в Турци, отправляем им зимнюю одежду и медицинскую помощь По этой причине мы не смогли достичь поставленной цели

  dag och datum 07.06 | 01:00pm

 • I Stockholm 2017
 • июня
  07

  «Невидимые дети» Ногинска: беженцам из Сирии отказывают в образовании

  В унизительном положении оказались 45 детей из Сирии, семьи которых проживают в данный момент в Ногинске. Из-за недооформленных документов их отказываются принимать в местные школы и включать в образовательный процесс региона. Несколько месяцев назад сирийский журналист Муиз Абу Алдждаил снял небольшой частный коттедж в городе, где попытался самостоятельно организовать для этих детей хотя бы курсы арабского языка, а также привлечь внимание общественных организаций к проблеме обучения детей беженцев.    Редакция ИА REGNUM1 июня 2015

  dag och datum 07.06 | 01:00pm