Комитет Открытый международный
open dialog

        

open dialogExactSeek: Relevant Web Search

   Международная общественная благотворительная организация
Комитет "Открытый международный диалог"
 
07.06.2017 .
вместе мы можем изменить нашу жизнь. в мире путем и борьба с бедностью в современном мире.


Как дарить подарки и напрямуюКОМД
 


 

 

Наши проекты

Vi har vetenskapliga studier, Vi har volontärer utplacerade i världen, och Våra partnerorganisationer är en ovärderlig del av detta arbete, då de är vår enda källa till den lokala kunskap och information som behövs för att bestämma hur förändringsarbetet ska se ut. Genom att analysera den lokala kunskap vi får från våra volontärer och breda relationer partnerorganisationer genom en regional lins, tror vi att civilsamhället i alla våra verksamhetsländer kommer att gynnas och växa sig ännu starkare.:

 • Juni
  07

  Rätt till en levnadslön

  Tänk dig att du arbetar hårt,kanske på ett lantbruk , byggprojekt , Eller laboratorium elva timmar om dagen – och ändå inte har råd att ge dina barn bra mat? Detta är den svarta fläcken i vår värld!. Föreställ dig med oss , du migrerar antingen för att undkomma fattigdom eller som ett resultat av krig och du är offer för människohandel Rätten till en värdig försörjning är avgörande för att du, din familj och ditt samhälle ska fungera. Tätt knutet till dessa frågor är dem om hur vi konsumerar i olika delar av världen, och hur vi brukar vår jord och vårdar vårt klimat

  dag och datum 07.06 | 01:00pm

 • De flesta utvecklingsländer är resursfördelningen ojämn, befolkningen mycket ung, fattigdomen utbredd, och hiv-prevalensen är bland de högsta i världen. Civilsamhället står inför stora utmaningar.

  Kommittén"Öppna internationella dialogen" arbetar huvudsakligen inom tre temaområden:

  1- Humanitärt bistånd :
  Epidemiska sjukdomar, och även nya och rättigheter (SRHR)
  Naturresurser, mat och handel
  Arbets- och levnadsvillkor och Skydd av mänskliga rättigheter
  2- Kulturutbyte
  3- Stödja barns utbildnings- och utvecklingsprojekt

  Alla våra partnerorganisationer arbetar på något sätt inom dessa temaområden, och tillsammans försöker vi uppnå en rättvis värld.

 • Juni
  07

  Kommittén"Öppna internationella dialogen"  i Sverige

  Medlemmarna i vår Kommittén"Öppna internationella dialogen" har sina rötter inom den Ryssland, svenska, Syrien och andra länder solidaritetsrörelsen, vilket fortfarande genomsyrar och påverkar vårt arbete på alla plan. Att jobba utifrån ett solidaritetsperspektiv innebär för oss att vi ser världen som en helhet där allting hänger ihop och där alla gemensamt måste ta ansvar för den utveckling vi vill se. Skeenden och politiska beslut i Sverige och Europa påverkar utvecklingen i Tredje världsländerna och förtryckta människor. De globala strukturerna påverkar ofta människors liv i Tredje världsländerna och förtryckta människor, medan fattigdomen där och på andra platser låter oss upprätthålla vår livsstil. För oss är det därför viktigt att angripa de problem vi ser från olika håll. Likväl som vi arbetar med utvecklingssamarbete i Tredje världsländerna vi därför också informations- och påverkansarbete i I olika länder.

  dag och datum 07.06 | 01:00pm

 • I Stockholm 2017
 • Juni
  07

  Kommittén"Öppna internationella dialogen"  i Moskva

  Allt arbete som Kommittén"Öppna internationella dialogen" utför ska genomsyras av behovet att utmana och förändra maktrelationer så att kvinnor kan åtnjuta sina rättigheter och nå sin fulla potential. Vi vill hitta och koppla samman starka kvinno- och ungdomsrörelser och se till att inkludera diskussioner om jämställdhet och maktförhållanden i all kommunikation med våra partnerorganisationer.

  Kvinnors rättigheter, makt och jämställdhet är centrala för strukturförändringar och är en förutsättning för social rättvisa. Därför är kvinnors situation, åsikter och behov viktiga utgångspunkter för vårt arbete. Feminism syftar till att eliminera alla former av diskriminering av kvinnor på grund av kön och genus samt klass, etnicitet, ålder, förmåga, sexuella läggning, nationalitet, religion eller andra former av socialt utanförskap. En feministisk strategi ser och utmanar alla former av makt och förtryck i enlighet med detta och sätter kvinnors erfarenheter i centrum.

  dag och datum 07.06 | 01:00pm